Aanmelden & contact

In mijn praktijk is op dit moment sprake van een cliëntenstop . Iedereen krijgt bij De Bovenkamer alle tijd en aandacht die hij/zij verdient. Om deze kwaliteit te kunnen bieden, neem ik soms tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Wilt u aanmelden, neem dan per mail/telefoon contact op voor een vooroverleg. In overleg met uw verwijzer (huisarts, sociaal team, kinderarts) kunt u met behulp van Zorgkeuze Midden Holland een alternatief bespreken. Zie voor een overzicht met actuele wachttijden van alle gecontracteerde zorg in Gouda en de vier randgemeenten:  www.zorgkeuzemiddenholland.nl

Voor een verwijzing generalistische basis-ggz (kort, middel of intensief , intensief plus)  of Jeugd & Opvoedhulp, neemt u contact op met uw huisarts, het sociaal team jeugd van uw gemeente of de jeugdbeschermer van een gecertificeerde instelling. De huisarts, het sociaal team jeugd of de jeugdbeschermer maakt met u een inschatting welke hulp nodig is.  Het sociaal team maakt zelf rechtstreeks de gemeentelijke beschikking aan zonder tussenkomst van praktijk de Bovenkamer. Bij een verwijzing van de huisarts (kinderarts, gezinsvoogd/jeugdbeschermer, jeugdarts) vraagt de Bovenkamer op basis van de verwijsbrief of de bepaling jeugdzorg de beschikking aan bij de gemeente op basis van de verwijzing.

De verwijsbrief van de huisarts en de bepaling jeugdzorg moet de volgende punten bevatten:

  • Datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, in geval van huisarts de AGB code van de verwijzer, AGB code van de praktijk, handtekening van de verwijzer,
  • Gegevens van de cliënt (BSN, NAW-gegevens/contactgegevens en geboortedatum),
  • Wat de klachten zijn waarvoor wordt aangemeld
  • Bij basis-ggz moet aangeven worden dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op een andere manier)en
  • Aangeven naar welke soort hulp verwezen wordt ; Generalistische Basis GGZ, dan wel Jeugd en opvoedhulp, behandeling en/of diagnostiek.

Wanneer u voor particuliere hulp wilt aanmelden, kunt u zelf contact opnemen. Een verwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig. U kunt dan gebruik maken van het mailadres . Binnen 4 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

U kunt gebruik maken het e-mailadres: sabine @ de-bovenkamer. nl

Telefonisch ben ik bereikbaar op op maandag, woensdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00, tel:  06-26316087

Ik werk op maandag, woensdag en donderdag  in praktijk de Bovenkamer. Parkeren kan voor de deur, en in de directe omgeving en is gratis.

Afspraken na kantoortijden zijn in overleg mogelijk.