Aanmelden & contact

In mijn praktijk is op dit moment sprake van een cliëntenstop . Iedereen krijgt bij De Bovenkamer alle tijd en aandacht die hij/zij verdient. Om deze kwaliteit te kunnen bieden, neem ik soms tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Wilt u aanmelden, neem dan per mail/telefoon contact op voor een vooroverleg. In overleg met uw verwijzer (huisarts, sociaal team, kinderarts) kunt u met behulp van Zorgkeuze Midden Holland een alternatief bespreken. Zie voor een overzicht met actuele wachttijden van alle gecontracteerde zorg in Gouda en de vier randgemeenten:  www.zorgkeuzemiddenholland.nl

Voor een verwijzing Jeugd & Opvoedhulp, neemt u contact op met uw kinderarts, jeugdarts of huisarts dan wel het sociaal team jeugd van uw gemeente of de jeugdbeschermer van een gecertificeerde instelling. De arts, het sociaal team jeugd of de jeugdbeschermer maakt met u een inschatting welke hulp nodig is.  Het gemeente maakt zelf rechtstreeks de gemeentelijke beschikking aan zonder tussenkomst van praktijk de Bovenkamer. Bij een verwijzing van de arts (kinderarts, gezinsvoogd/jeugdbeschermer, jeugdarts) vraagt de Bovenkamer op basis van de verwijsbrief of de bepaling jeugdzorg de beschikking aan bij de gemeente op basis van de verwijzing.

De verwijsbrief van de arts en de bepaling jeugdzorg moet de volgende punten bevatten:

  • Datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, in geval van huisarts de AGB code van de verwijzer, AGB code van de praktijk, handtekening van de verwijzer,
  • Gegevens van de cliënt (BSN, NAW-gegevens/contactgegevens en geboortedatum),
  • Wat de klachten zijn waarvoor wordt aangemeld
  • Aangeven naar welke soort hulp verwezen wordt  opvoedhulp, behandeling en/of diagnostiek.

Wanneer u voor particuliere hulp wilt aanmelden, kunt u zelf contact opnemen. Een verwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig. U kunt dan gebruik maken van het mailadres . Binnen 4 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

U kunt gebruik maken het e-mailadres: sabine @ de-bovenkamer. nl

Ik werk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in praktijk de Bovenkamer. Parkeren kan voor de deur, en in de directe omgeving en is gratis.