Werkwijze

Diagnostiek en behandeling

Na de aanmelding  in de praktijk maken we eerst kennis met elkaar. Ik breng samen met u de zorgen, moeilijkheden en dat wat goed gaat, in kaart. Ik kijk welke vraag het kind aan zijn opvoeders en omgeving stelt. We bespreken wat u en uw kind zouden willen veranderen. Aan de hand van het kennismakingsgesprek maken we een startplan. Daarin geef ik aan wat de mogelijkheden voor behandeling er zijn of, indien u kiest voor particuliere hulp, wat de kosten zullen zijn.

Als u akkoord bent, de beschikking is afgegeven, kunnen we starten. Bij behandelingen maak ik gebruik van verhalen, verbeelding, spel, beweging en creativiteit om aan verandering te werken. EMDR kan bij (enkelvoudig) trauma bijvoorbeeld als behandelvorm ingezet worden. Ik werk vanuit een oplossingsgerichte, contextuele en hechtingsstimulerende benadering en gebruik elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Soms beginnen we met systemische ouderbegeleiding. In een aantal gevallen biedt dit voldoende om thuis zelf in de dagelijkse praktijk te werken aan de gewenste verandering samen met uw kind. Bij een aantal behandelprogramma’s werk ik met ouder én kind samen in de therapieruimte en/of thuis. 

Programma’s en methoden die ik gebruik zijn onder andere:

 • Spele-eten; een behandeling voor jonge kritische eters (kinderen met ARFID) en hun ouders. Een systemische behandeling gebaseerd op gedragstherapie, hechting-en traumasensitief werken en sensorische informatieverwerkingstherapie
 • ( Pre-verbale ) EMDR & Write junior
 • het Luiderslot, een behandelmethode voor jonge kinderen en selectief mutisme
 • Theraplay -hechtingsbevorderend ouder-kindspel & DDP
 • Een taal erbij – visualisatie met duplo en playmobile
 • ‘Zachtjes balen met Toontje’; emotieregulerend ouder-kind spel o.a. gericht op verbeteren van mentaliseren bij kinderen die vaak/snel boos worden

Als het nodig is om het beeld van het  kind in relatie tot zijn opvoedingsomgeving verder te verhelderen kan onderzoek gedaan worden . In een psychologisch onderzoek breng ik de sterke en zwakke kanten van uw kind breed in kaart.  Ik kijk, afhankelijk van de vraag, leeftijd , naar:

 • cognitieve mogelijkheden en werkhouding
 • executieve functies
 • ontwikkelingsbijzonderheden , o.a. AD(H)D, ASS, Hechtingsproblemen
 • temperament
 • sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking
 • emotionele ontwikkeling
 • ontwikkeling van het kind thuis, in het gezin
 • ontwikkeling van het kind op school

Zo ontstaat een beeld van uw kind en kan vanaf daar, verder bepaald worden wat nodig is om te zorgen dat uw zoon of dochter samen met u weer vooruit kan in zijn of haar ontwikkeling. Het onderzoek voor kinderen tot drie jaar vindt meestal in de thuisomgeving en op het kinderdagverblijf /gastopvang plaats.

Na het onderzoek schrijf ik een verslag en dat verslag wordt met u besproken.

 

alexandermcqueen.to for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. unique technique is going to be options most typically associated with vapesstores.co.uk for sale in usa. swiss luxury brand include luxury relogios importados replicas. swiss replica watches targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. rolex swiss replica watches has long been passionate about watchmaking talent. an advanced https://www.tagheuer.to/ manufacturer from switzerland. who makes the best vapesshop.pl artwork and build unique will continue to work. swiss https://www.cartierreplicas.ru/ presents typically the community from hopes.