Kwaliteit

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Daarom ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging voor pedagogen, de NVO . Ik ben tevens ingeschreven in het BIG-register als orthopedagoog generalist.

De Bovenkamer heeft een kwaliteitshandboek en deze is voor cliënten altijd ter inzage. Vraag mij er gerust naar! De Bovenkamer is KIWA gecertificeerd. Na afloop van de diagnostiek of behandeling vraag ik u middels een schriftelijke vragenlijst de hulp te evalueren. Met uw opmerkingen probeer ik de kwaliteit te verbeteren.

Ik ben geregistreerd als NVO Orthopedagoog-generalist en supervisor bij De Nederlandse vereniging van Orthopedagogen (NVO- lidnr. 8061 ) en BIG-geregistreerd, registratienummer: 19926913731.
Orthopedagogische Praktijk de Bovenkamer maakt gebruik van Algemene Voorwaarden , zoals opgesteld door de NVO.  De Bovenkamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nr. 24436796. De AGB-code therapeut is 94-011659, de AGB-code praktijk is 94-059316.
Wanneer u  onverhoopt klachten heeft over het onderzoek of behandeling hoor ik die graag zelf van u. Cliënten van NVO-leden die niet tevreden zijn over de diensten van betreffende lid, kunnen een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO. Ik ben tevens aangesloten bij de landelijke klacht en geschillenregeling Klachtenportaal Zorg.