Waarom een clientenstop?

Regelmatig krijg ik de vraag of kinderen op mijn ‘wachtlijst’ geplaatst kunnen worden als er een cliëntenstop is. Dat doe ik niet en ik geef daar graag wat uitleg over.

Waarom een clientenstop?

Om meerdere redenen stel ik soms tijdelijk een stop in. De eerste aanleiding is vaak dat het erg vol is in de praktijk doordat er veel aanmeldingen tegelijk binnenkomen. En anders dan bij een grote zorgaanbieder, ben ik de enige behandelaar. Soms blijven cliënten langer dan gepland doordat de situatie verandert of complexer is dan voorzien.  Omdat de praktijk een eenmanspraktijk is, overigens een bewuste keuze, is dat soms wat lastig sturen. Ik kies er voor geen wachtlijst te hanteren omdat er elders in praktijken in Gouda en praktijken in de vier randgemeenten wél plek is. Bij mij wachten op een lijst is dan minder goed/zinvol als er elders wel gestart kan worden.

Een andere belangrijke reden dat er tijdelijk minder kinderen en ouders terecht kunnen bij mij, is dat ik regelmatig aan bijscholing doe. Dat is een verplichting vanuit de beroepsregistratie bij de NVO en de SKJ. Eens in de vijf jaar moeten basis-orthopedagogen en orthopedagogen-generalist laten zien dat ze vijf jaar lang aan studie, intervisie hebben gedaan en dat zij ook anders soortige activiteiten hebben gedaan bijvoorbeeld onderwijs geven. Alhoewel het een verplichting is, die ik overigens zeer ok vind, is het bovenal ook erg leuk om bezig te blijven met mijn vak en je steeds door te ontwikkelen. Zo ben ik begonnen met de opleiding tot systeemtherapeut en ben ik in de laatste fase van opleiding tot supervisor. Ook dit vraagt in een werkweek de nodige tijd; de scholingsdagen zelf en de voorbereiding van literatuur en opdrachten.

Naast mijn werk in de praktijken ben ik verbonden als zzp-er aan een instelling voor jongvolwassenen met een beperking voor het implementeren van een methode en werk ik bij een zorgboerderij mee bij het maken van de juiste behandelplannen. De drie dagen Bovenkamer en mijn dag voor mijn 2e praktijk Samen-Ster-k zijn dus aardig gevuld. Ik hou van mijn vak!

Wat kunt u doen?

Ik adviseer daarom bij een cliëntenstop altijd eerst elders te rade te gaan. Op mijn website staan de praktijken uit mijn netwerk (vakgroep ggz), u kunt daar informeren of dat een alternatief kan zijn. Tevens heeft de huisarts (verwijzer) en/of het sociaal team de taak om met u door te spreken welke hulp passend zou zijn en hebben zij zicht op beschikbare plekken voor hulp.

Mocht u toch de aanmelding bij de Bovenkamer willen doen, hou dan de website in de gaten, daar geef ik aan wanneer er weer aangemeld kan worden.

Ook het CJG kan een eerste stap zijn, zie: www.cjghm.nl; zij bieden vaak vrij toegankelijk, zonder kosten groepstrainingen en oudertrainingen aan op gebied van druk gedrag, faalangst, opvoeden.

CJG biedt o.a. Pedagogisch Advies:  Voor vragen over opvoeden die wat meer aandacht nodig hebben kunt u terecht bij de pedagoog in uw CJG.

De CJG-pedagoog gaat graag in gesprek over al uw vragen over opvoeding, ontwikkeling en gedrag en u kunt daar vrijuit praten over uw vragen en problemen. De steun of hulp is kortdurend, er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen wachtlijst.

Kijk voor meer informatie op de CJG website van uw gemeente.

De gemeente heeft onlangs een website gelanceerd om hulp te kunnen zoeken in Gouda en de vier randgemeenten. Dit is alle hulp die door de gemeente is ‘ingekocht’ en vergoed wordt. Zie: www.zorgkeuzemiddenholland.nl.

Vaak krijg ik vragen over vergoede mogelijkheden voor dyslexieonderzoek, ook deze zorg is via de zorgkeuzemodule goed te vinden; kies in het keuze menu voor: ‘onder de 18 jaar’, bij zorgvorm: ‘dyslexie’ en bij diensten: ‘jeugd ggz en diagnostiek EED’

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Twee nieuwe gezichten in de Bovenkamer

Heleen en Nienke komen in het kader van hun opleiding tot orthopedagoog –generalist, op de maandagochtend in de praktijk werken.  Een afgestudeerde orthopedagoog kan zich na zijn Universitaire studie verder scholen. Dit noemt met een post-doctoraal opleidingstraject. Dit traject van ca. 3-4 jaar omvat het doen van veel studie, supervisie en het reflectief uitvoeren van diagnostiek en behandeling. Nienke en Heleen zijn beide ervaren orthopedagogen en al geruime tijd als orthopedagoog aan het werk.  Zij stellen zich voor:

Mijn naam is Nienke de Does, ik ben 36 jaar en ik woon in omgeving Utrecht met mijn man en twee kinderen. Ik werk ongeveer 10 jaar als gedragswetenschapper in de jeugdzorg en ben sinds 2015 bezig met een opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist. Dat traject bestaat uit scholing, supervisie en een casus met diagnostiek en behandeling. Omdat het lastig is om op mijn werkplek ervaring met behandeling op te doen, zal ik de komende periode hiervoor op de maandagochtenden aanwezig zijn in praktijk de Bovenkamer. Ik kijk ernaar uit om mijn horizon op deze manier te verbreden! Voor mij ligt de focus op het samen met kind en ouders zoeken naar waar de problemen vandaan komen en wat er nodig is om weer verder te kunnen. Aandacht voor wat er wél goed gaat, de kwaliteiten van het kind en de ouders, vind ik daarbij heel belangrijk. Wil je meer weten, spreek me gerust aan als je me tegenkomt in de praktijk!

Hallo! Mijn naam is Heleen de Boer. Ik ben 33 jaar en woon met mijn gezin in Utrecht. Ik werk in Gouda. Ik ben nu ongeveer 9 jaar met veel plezier werkzaam als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Ondertussen ben ik ook bezig met mijn postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist. Vanuit die hoedanigheid mag ik de komende tijd in praktijk de Bovenkamer mijn kennis, ervaring en vaardigheden gaan uitbreiden. Ik heb hier heel erg veel zin in en ben enthousiast om te leren kinderen vanaf deze kan te kunnen helpen. Mijn drijfveer voor dit vak is dat ik elk kind een fijne jeugd gun, waarbij hij/zij geholpen wordt zich te ontwikkelen tot een eigen ‘ik’. Ik vind het erg mooi om te zien hoe ieder kind bijzonder is en de ruimte krijgt om ook zo te mogen zijn en daar draag ik graag mijn steentje aan bij! Ik zal op maandagochtend te vinden zijn in de praktijk, dus wellicht kom je mij soms tegen.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Gasten bij diagnostisch onderzoek

De meeste kinderen vinden het best een beetje spannend om naar een onderzoek te komen. Wat staat je te wachten? Je papa en mama hebben wel uitgelegd dat je ‘testjes’ gaat doen, niet zoals op school, maar wat dan wel? Dat weten papa’s en mama’s ook niet helemaal precies. Na het wennen blijf je dan ‘alleen’ bij  ‘die mevrouw’, want de papa’s en mama’s kunnen niet bij het onderzoek aanwezig zijn, want dat mag niet. Sommige kinderen verzinnen een slimme oplossing, zoals deze 7-jarige die haar pop en knuffels meenam. Dat was gezellig! Ze hebben muisstil op de stoel gezeten en hebben heel goed meegekeken. En de tweede onderzoeksochtend, kwamen ze gewoon weer gezellig mee!

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Goed nieuws in Sinterklaastijd….

De Bovenkamer heeft voor 2017 opnieuw een contract kunnen sluiten met vijf gemeentes. Daarbij heeft de gemeente dit jaar besloten dat de Bovenkamer voor het grootste deel van de zorg geen budgetplafond* meer hoeft te hanteren. Hier ben ik uiteraard, evenals mijn collega’s die basis ggz-zorg uitvoeren, zeer blij mee! Dit jaar was het af en toe wel een beetje improviseren. Daarbij moesten er tegen het eind van het jaar ouders wachten, naar een andere praktijk op zoek of de keus maken een deel van de behandeling zelf te betalen. Geen wenselijke situatie. Door het budget plafond van 2016, staan er al wat ouders en kinderen te wachten voor de start in januari. Voor nieuwe aanmeldingen is het helaas daarom ook weer even wachten…

Voor 2017 staan er nieuwe plannen om verder uitgewerkt te worden. De vakgroep ggz, waar ik deel van uit maak (een groep samenwerkende vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen ) heeft de handen ineengeslagen en wil gezamenlijk trainingen en cursussen gaan aanbieden voor kinderen en ouders.  Binnen het KTC de Leeuwensprong hebben we afgelopen jaar een multidisciplinair eetteam en een team voor kinderen met zindelijkheidsproblemen opgericht. Ik zal in beide teams diagnostiek en behandeling uitvoeren in samenwerking met mijn collega’s. Mijn kernactiviteiten blijven individuele behandeling en diagnostiek. Kortom 2017; ik heb er zin in!

*budgetplafond = een door de gemeente toegekend maximaal budget om behandelingen in de basis-ggz uit te kunnen voeren. Het budgetplafond was nodig om de sterk gekrompen totale budgetten te kunnen verdelen. In 2016 bleek dit voor veel kleine zelfstandige praktijken maar ook voor de grote ggz instellingen niet toereikend om een heel jaar behandelingen te kunnen geven. Daardoor was bij sommige praktijken al in mei het budgetplafond bereikt.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Wij zitten niet stil……

Deze week stond in het teken van studie. Er bleef gelukkig ook nog een klein beetje tijd over voor de kinderen en ouders in de praktijk.

Op maandag was ik in Groningen om een bijscholing te volgen over EMDR bij preverbaal trauma. Een bijzonder leerzame dag over vroegkinderlijk trauma en de mogelijkheden om jonge kinderen met EMDR te behandelen. Hoe naar het ook is om heel jong vervelende dingen mee te moeten maken, het is hoopvol te weten dat er behandelingen zijn die werken en snel werken. Bij ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld kinderen die een ongeluk mee maken, veel spanning, geweld in het gezin hebben ervaren, een ziekenhuisopname achter de rug hebben, kan het zijn dat er geen herstel komt van de gebeurtenis. Het kind blijft in het dagelijks leven uit zijn doen, blijft bezig met de nare gebeurtenis, slaapt slecht, eet slecht, heeft emotionele uitbarstingen, verdriet. Verschillende signalen kunnen er op wijzen dat er sprake kan zijn van onverwerkt trauma.

Op woensdag heeft ons team van de Leeuwensprong zich bijgeschoold op het gebied van sensorische informatieverwerking (SI). Dat is een onderwerp waar we allemaal ieder vanuit ons eigen vakgebied mee te maken hebben. Als wij kinderen zien voor behandeling en ouders spreken over de ontwikkeling van hun kind dan kijken we altijd ook door de ‘bril’ van de SI. Hoe neemt dit kind de wereld waar? Hoe werken zijn zintuigen? Komen alle signalen wel binnen? Of komen er soms te veel aan zintuiglijke prikkels binnen? En hoe verwerkt het kind de prikkels die binnenkomen, beleeft het er plezier aan? Of geeft het ergernis en boze buien? Komt een kind in actie of niet? Gaat je kind blij op en neer springen als de trein voorbij raast, of houdt het de handen voor de oren en de blik strak naar beneden? Je zintuigen zorgen ervoor dat je kunt ervaren, leren en beleven! En hoe verwerken jouw zintuigen, als ouder alle prikkels? Hoe is dat samenspel tussen jou en je kind als het gaat om zintuiglijke prikkelverwerking?

Genoeg om een hele dag te vullen! Mirjam Huffen van ‘ Anders Kijken naar Kinderen’ heeft ons flink aan het werk gezet! Onze kennis is weer opgefrist en aangescherpt.foto-mirjam-huffen

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

zomers genieten op een gewone praktijkdag

Op sommibloemenge dagen loopt alles op rolletjes, de zon schijnt, de dakdekkers repareren fluitend het dak, onderzoek en behandelingen gaan ondertussen gewoon rustig door. Sommige kinderen zijn klaar en met de behandeling en schrijven je in hun mooiste handschrift een bedankje. Een nieuwe aanmelding lijkt helemaal aan het goede adres, fijn. Nog gauw een laatste telefoontje. Een puber met waarschijnlijk de zomer in zijn bol komt vandaag even niet.

Even nog de wachtkamer opruimen, want na een lange dag is er foto i love jouintensief gespeeld en gelezen. En dan zie  je dit in de wachtkamer liggen…….. ik hoop dat hier een moeder, een vader of een opa of oma hier heel blij van is geworden, anders wij wel!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

De zomer in aantocht

Met de zomer in het vizier kreeg de Bovenkamer een positief bericht: het transformatieplan geschreven door de Bovenkamer voor de gemeente werd positief beoordeeld! Het plan omvat de wens om de hulp dicht bij de kinderen en ouders, laagdrempelig en zo kort en licht als nodig is in te zetten, maar ook; zo zwaar en intensief als nodig is.  Hulp op maat. De gemeente noemt dit: de trap op (naar zware hulp) en de trap af (naar lichtere vormen van hulp). De gemeente deelde daarom aan de Bovenkamer wat extra budget uit om nog meer kinderen en hun ouders te kunnen helpen. 

Ondertussen draait de Bovenkamer in samenwerking met haar collega’s van KTC de Leeuwensprong, op volle toeren! Waar nodig kijken we samen met ouders en kinderen mee en overleggen we multidisciplinair. Een prachtige folder is in de maak, waar we met vijf praktijken in staan. Voor de foto’s in de folder heeft een aantal kinderen die onze praktijken bezoeken,  deze week meegedaan aan een mini foto-shoot. Dank jullie wel!!

Ook de Bovenkamer gaat deze zomer even uitrusten; van 14 juli tot 18 augustus is de praktijk gesloten.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

2016 begint goed: Contractering is een feit!

Het feitelijke contract met de vijf gemeenten liet even op zich wachten. De Bovenkamer had dan ook een speciale vraag neergelegd…..Deze week heeft de Bovenkamer een door de gemeenten ondertekend contract ontvangen. De gemeente heeft de specifieke vraag van de Bovenkamer om én jeugdhulp én basis-ggz samen in één praktijk te kunnen uitvoeren gehonoreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat een kort en licht hulp traject op maat, voor ouders met (zeer) jonge kinderen in combinatie met de andere specialisten, logopediste, fysiotherapeute, ergotherapeute, diëtiste van de Leeuwensprong gerealiseerd kan worden. In de dagelijkse praktijk werken we al een tijd multidisciplinair. Een groot voordeel voor ouders en kind, alles onder één dak.  Het”Traject jonge kind”; het vroegtijdig onderkennen of juist uitsluiten van bijzonderheden in de ontwikkeling, het behandelen van ontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen en het kortdurend begeleiden van ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, behoort nu tot de vergoede mogelijkheden vanuit de Bovenkamer. En daar zijn we als team van KTC de Leeuwensprong blij mee!

Vakblad VROEG schreef op 22-12-2015 het volgende:

De eerste 1001 dagen zijn cruciaal. De huidige nadruk op zware zorg is dan ook onlogisch. Juist in vroegsignalering ligt volgens Saskia Boelema, Programmadirecteur ActiZ Jeugd, de sleutel om uit de negatieve spiraal van de alsmaar stijgende zorgkosten te komen.

De bedoeling van de transitie is dat gemeenten de zorg ‘dichterbij de mensen’ gaat organiseren. Daar hoort anders leren organiseren bij, waarbij ‘aan de voorkant’ al het contact met ouders en kinderen wordt opgebouwd.

Lokaal organiseren
Organisaties op lokaal niveau moeten de handen ineen slaan. Vandaar dat ActiZ, samen met MOgroep, GGD GHOR Nederland en MEE Nederland, recent een inspiratiedocument heeft aangeboden aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het begrotingsdebat over de invoering van de Jeugdwet. Deze notitie heet: ‘Met een goede start naar de basisschool’. Waar het om gaat is dat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voorscholen en basisscholen en verenigingen samenwerken aan zorg voor kinderen.

Vroegtijdig signaleren
Het effect is dat problemen zo eerder gesignaleerd worden en dat je ouders en kinderen beter kunnen informeren en ondersteunen. Zo werk je lokaal samen aan de fysieke en emotionele omstandigheden waarin jonge kinderen opgroeien. De preventieprogramma’s liggen er al, maar het budget staat dus onder druk. De kosten gaan immers voor de baat uit. Zo zijn er programma’s voor jonge moeders en voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Doelgroepen waarvan de literatuur en ook de ervaring bewijst dat daar risicofactoren in liggen. Zonder lichte ondersteuning nu, is er zeker zwaardere zorg in de toekomst noodzakelijk….

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Vol verwachting klopt mijn hart……

Op 2 december tekent de Bovenkamer met de vijf gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een contract! 

Het netwerk vrijgevestigde Praktijken Midden Holland heeft, onder dappere aanvoering van creatief therapeut Marit van Vliet, een lans gebroken voor de kindertherapeuten van Gouda. Uiteindelijk werd een motie aangenomen in de gemeenteraad en daardoor kwam er ruimte voor de kleine zorgaanbieders. Het vergde een lange adem….

Vrijgevestigde Praktijken Midden Holland is een samenwerking tussen tien zelfstandige praktijken in de regio Midden Holland, waarbij de eigenheid van de praktijken centraal staat. Wij hebben samen de gemeente de voordelen van kleine, zelfstandige praktijken voor de ouders en kind/jeugdigen kunnen laten zien. 

Het is voor ouders en kinderen belangrijk om een keuze te hebben aan wie ze hun kind en/of hun zorg kunnen toevertrouwen: korte lijnen, een onderlinge klik, steeds dezelfde persoon, dicht bij huis en laagdrempelig. Dat zijn de kenmerken van een kleine praktijk . Het netwerk vrijgevestigde Praktijken Midden Holland is als  groep slagvaardig, innovatief ingesteld en zij kunnen snel onderling zorgvragen afstemmen.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail