2016 begint goed: Contractering is een feit!

Het feitelijke contract met de vijf gemeenten liet even op zich wachten. De Bovenkamer had dan ook een speciale vraag neergelegd…..Deze week heeft de Bovenkamer een door de gemeenten ondertekend contract ontvangen. De gemeente heeft de specifieke vraag van de Bovenkamer om én jeugdhulp én basis-ggz samen in één praktijk te kunnen uitvoeren gehonoreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat een kort en licht hulp traject op maat, voor ouders met (zeer) jonge kinderen in combinatie met de andere specialisten, logopediste, fysiotherapeute, ergotherapeute, diëtiste van de Leeuwensprong gerealiseerd kan worden. In de dagelijkse praktijk werken we al een tijd multidisciplinair. Een groot voordeel voor ouders en kind, alles onder één dak.  Het”Traject jonge kind”; het vroegtijdig onderkennen of juist uitsluiten van bijzonderheden in de ontwikkeling, het behandelen van ontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen en het kortdurend begeleiden van ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, behoort nu tot de vergoede mogelijkheden vanuit de Bovenkamer. En daar zijn we als team van KTC de Leeuwensprong blij mee!

Vakblad VROEG schreef op 22-12-2015 het volgende:

De eerste 1001 dagen zijn cruciaal. De huidige nadruk op zware zorg is dan ook onlogisch. Juist in vroegsignalering ligt volgens Saskia Boelema, Programmadirecteur ActiZ Jeugd, de sleutel om uit de negatieve spiraal van de alsmaar stijgende zorgkosten te komen.

De bedoeling van de transitie is dat gemeenten de zorg ‘dichterbij de mensen’ gaat organiseren. Daar hoort anders leren organiseren bij, waarbij ‘aan de voorkant’ al het contact met ouders en kinderen wordt opgebouwd.

Lokaal organiseren
Organisaties op lokaal niveau moeten de handen ineen slaan. Vandaar dat ActiZ, samen met MOgroep, GGD GHOR Nederland en MEE Nederland, recent een inspiratiedocument heeft aangeboden aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het begrotingsdebat over de invoering van de Jeugdwet. Deze notitie heet: ‘Met een goede start naar de basisschool’. Waar het om gaat is dat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voorscholen en basisscholen en verenigingen samenwerken aan zorg voor kinderen.

Vroegtijdig signaleren
Het effect is dat problemen zo eerder gesignaleerd worden en dat je ouders en kinderen beter kunnen informeren en ondersteunen. Zo werk je lokaal samen aan de fysieke en emotionele omstandigheden waarin jonge kinderen opgroeien. De preventieprogramma’s liggen er al, maar het budget staat dus onder druk. De kosten gaan immers voor de baat uit. Zo zijn er programma’s voor jonge moeders en voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Doelgroepen waarvan de literatuur en ook de ervaring bewijst dat daar risicofactoren in liggen. Zonder lichte ondersteuning nu, is er zeker zwaardere zorg in de toekomst noodzakelijk….

Facebooktwitterredditlinkedintumblrmail

This article was written by Admin