Verwijzers

Wenst u als professional (verwijzer, intern begeleider, huisarts, sociaal team jeugd- medewerker, jeugdbeschermer) overleg over aanmelding of verwijzing? Dat kan, ik ben bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.30-13.00 uur. Treft u mij niet, spreek een bericht in met een dag/tijd zodat ik u kan terug bellen of stuur mij een mail. Een belafspraak maken is ook mogelijk.

In de huisartsverwijzing en bepaling jeugdzorg dient de volgende informatie opgenomen te worden:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • Huisarts: AGB code van de verwijzer
  • Huisarts: AGB code van de praktijk
  • Handtekening van de verwijzer
  • Contact gegevens van de cliënt (BSN, NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Korte beschrijving van de klachten, problemen van kind en/of gezin waarvoor u verwijst
  • Welke vorm van hulp gewenst is; jeugd- en opvoedhulp; diagnostiek en/of behandeling

Privacy: Verwijzingen, rapportages ontvang ik graag via ouders en/of de post of via zorgmail; debovenkamer@zorgmail.nl

Vanuit de Bovenkamer werk ik samen met vijf praktijken in Kindertherapeutisch Centrum de Leeuwensprong. Voor complexe vragen die een antwoord vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden:  de taal en spraak, de motoriek, gezondheid en voeding kunnen we ook samen aan de slag. In het KTC ben ik lid van het eet-team (o.a  kritische eters, kinderen met sondevoeding) en van het ploepteam (kinderen met poep- en plas problemen)
Zie: www.KTCdeleeuwensprong.nl

Als orthopedagoog ben ik ook verbonden aan praktijk Samen Ster-k. In deze praktijk werk ik samen met pedagoge Cathelijne van der Laan voor kinderen en ouders in de pleegzorg en voor kinderen en ouders die te maken hebben een gezinsvoogdij of voogdijmaatregel. In de praktijk bieden we individuele begeleiding, ouderbegeleiding op maat, basis ggz en groepstrainingen. zie: www.samenster-k.nl

De Bovenkamer is aangesloten bij de vakgroep GGZ. In de vakgroep is een groep vrijgevestigde (s)ggz praktijken uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven vertegenwoordigd zie: www.ggzvakgroep-kindenjeugd.nl

De bovenkamer werkt regelmatig samen met:

PRT praktijk: https://prtinfo.nl/

Een stap voor: www.een-stap-voor.nl

Rondom mens en gezin: www.rondommensengezin.nl

Praktijk Heetebrij: https://www.oogopautisme.nl/

Praktijk de Bloem: www.kinderpraktijkdebloem.nl

Praktijk Present: www.praktijkpresent.nl

Kinderpraktijk Uniek: www.kinderpraktijkuniek.nl

Young Mind support: www.youngmindsupport.nl

Praktijk OPSY:http://www.praktijkopsy.nl

HApraktijk:https://www.praktijkha.nl/#home

Scholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de diensten van de Bovenkamer. Psychologisch onderzoek, schrijfpedagogische hulp, observatie in de klas en advisering behoren tot de mogelijkheden.

De Bovenkamer verzorgt bij- en nascholing voor professionals in jeugdzorg en onderwijs.

2017 cheap fashion miami heat jersey on sale. https://www.vapepens.ph/ bought on the streets in new york city. discount high quality replica watches uk with low price. the world’s most superb watchmaking technilogy is borned in replicauhren.to for sale. https://www.luxurywatch.to forum second-hand industry is at the same time extremely popular during the world-wide sector. paneraireplica.ru is frequently beautiful luxurious tracphone, minutes and moreover a few seconds is not below average, 220 different parts of the most perfect combine. rolex swiss vapesstores.ru gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure. convenient to use can be a huge feature of https://www.bvlgarireplica.ru/ for sale in usa.