Professionals & samenwerking

Wenst u als professional (verwijzer, intern begeleider, huisarts, sociaal team jeugd- medewerker, jeugdbeschermer) overleg over aanmelding of verwijzing? Dat kan, ik ben bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 12.30-13.00 uur. Treft u mij niet, spreek een bericht in met een dag/tijd zodat ik u kan terug bellen of stuur mij een mail. Een belafspraak maken is ook mogelijk.

In de huisartsverwijzing en bepaling jeugdzorg dient de volgende informatie opgenomen te worden:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • Huisarts: AGB code van de verwijzer
  • Huisarts: AGB code van de praktijk
  • Handtekening van de verwijzer
  • Contact gegevens van de cliënt (BSN, NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Korte beschrijving van de klachten, problemen van kind en/of gezin waarvoor u verwijst
  • Indien u verwijst voor basis-ggz: aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op een andere manier)
  • Welke vorm van hulp gewenst is; basis-ggz, jeugd- en opvoedhulp; diagnostiek en/of behandeling

Privacy: Verwijzingen, rapportages ontvang ik graag via ouders en/of de post of via zorgmail; debovenkamer@zorgmail.nl

Vanuit de Bovenkamer werk ik samen met vijf praktijken in Kindertherapeutisch Centrum de Leeuwensprong. Voor complexe vragen die een antwoord vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden:  de taal en spraak, de motoriek, gezondheid en voeding kunnen we ook samen aan de slag. In het KTC ben ik lid van het eet-team (o.a  kritische eters, kinderen met sondevoeding) en van het ploepteam (kinderen met poep- en plas problemen)
Zie: www.KTCdeleeuwensprong.nl

Als orthopedagoog ben ik ook verbonden aan praktijk Samen Ster-k. In deze praktijk werk ik samen met pedagoge Cathelijne van der Laan voor kinderen en ouders in de pleegzorg en voor kinderen en ouders die te maken hebben een gezinsvoogdij of voogdijmaatregel. In de praktijk bieden we individuele begeleiding, ouderbegeleiding op maat, basis ggz en groepstrainingen. zie: www.samenster-k.nl

De Bovenkamer is aangesloten bij de vakgroep GGZ. In de vakgroep is een  10 -tal vrijgevestigde (s)ggz praktijken uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven vertegenwoordigd zie: www.ggzvakgroep-kindenjeugd.nl

Een stap voor: www.een-stap-voor.nl

Kinderkwesties: www.kinderkwesties.nl

Rondom mens en gezin: www.rondommensengezin.nl

Praktijk Heetebrij: www.praktijkheetebrij.nl

Psychotherapie praktijk Ellen Lommers: www.psychotherapiegouda.praktijkinfo.nl

Praktijk de Bloem: www.kinderpraktijkdebloem.nl

Praktijk Present: www.praktijkpresent.nl

Kinderpraktijk Uniek: www.kinderpraktijkuniek.nl

Young Mind support: www.youngmindsupport.nl

De Bovenkamer heeft samenwerking met buurpraktijk psychotherapiepraktijk Gouda, gevestigd in gezondheidscentrum Bloemendaal, voor overleg over vragen die specialistische ggz vragen.
Zie: www.psychotherapiegouda.praktijkinfo.nl

Scholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de diensten van de Bovenkamer. Psychologisch onderzoek, schrijfpedagogische hulp, observatie in de klas en advisering behoren tot de mogelijkheden. Ik ben flexibel en  maatwerk is mogelijk.

De Bovenkamer verzorgt bij- en nascholing voor professionals in jeugdzorg en onderwijs.