Supervisie

De Bovenkamer biedt supervisie aan voor orthopedagogen in het opleidingstraject voor de basis aantekening diagnostiek, orthopedagoog-generalist (NVO) en de SKJ (her)registratie. Andere professionals in zorg, hulpverlening of onderwijs zijn ook van harte welkom!

Sinds 2019 ben ik geregistreerd orthopedagoog supervisor NVO-generalist.

Doel van de supervisie is het vergroten van beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Supervisie wordt hiermee afgebakend van andere vormen van begeleiding, zoals coaching, therapie, collegiale intervisie, functioneringsgesprekken, training en werkbegeleiding.

Een belangrijke voorwaarde is een veilige, rustige omgeving en die biedt praktijk de Bovenkamer. Systematische oefening in reflectie leidt ertoe dat  je steeds beter staat bent het reflecteren in alledaagse praktijk zelfstandig toe te passen. Er worden verschillende werkvormen ingezet. In de groepssupervisie leren de supervisanten ook van elkaar en zien ze ook waar anderen tegenaan lopen in hun praktijk. Er is expliciet aandacht voor het werken volgens de beroepscode. Daarnaast is supervisie over de ‘casus’ (orthopedagoog-generalist) een onderdeel van de supervisie.

De supervisie kan individueel of in een groep van maximaal 3 personen plaatsvinden. Individuele supervisie kost € 105 per supervisie-uur. Bij twee personen  € 160 en bij drie personen € 210 . De bijeenkomsten duren 1 ½ tot 2 ½ uur per bijeenkomst. Een uur supervisie-uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding. Spreken we 1 ½ uur contacttijd af, dan factureer ik 2 supervisie-uren. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht gaande het traject (o.a. lezen casusverslagen, schrijven van evaluatie, beoordeling etc). Heb je een ‘losse’ supervisievraag, dan bedraagt het uurtarief 95,- euro.

De supervisant schrijft ter voorbereiding een inbreng met een vraag en bepaalt de agenda. Na iedere sessie schrijft de supervisant een reflectieverslag. Deze beide verslagen vormen een vast onderdeel in de supervisie. In de supervisie voor orthopedagogen die het opleidingstraject volgen voor basisaantekening diagnostiek (20 uur-10 sessies) of tot generalist (45 uur-20 sessies), wordt twee maal geëvalueerd. Aan het einde van het supervisietraject is er een eindevaluatie en beoordeling van het supervisieproces.