Wat doet een orthopedagoog?

Orthopedagogisch onderzoek, behandeling en ouderbegeleiding zijn kerntaken van orthopedagogen. Ze zijn wetenschappelijk (universitair) én in de praktijk geschoold in de pedagogische relatie tussen de kind en zijn omgeving. De orthopedagoog -generalist heeft na de universitaire studie een meerjarig postdoctoraal opleidingstraject gevolgd en zich verder gespecialiseerd. De relatie tussen het kind en zijn opvoeders, thuis, op school, kan immers zowel onderdeel zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing. De orthopedagoog probeert de eigen kracht van het kind  en de opvoedingsomgeving te herstellen. In de Jeugdwet zijn Kinderpsycholoog K &J NIP, Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist gelijkwaardige ‘titels’. In de praktijk voeren zij nogal eens dezelfde taken uit.

Het woord orthopedagogiek bestaat uit twee delen: ortho, afkomstig van het Griekse woord ‘orthos’ wat recht of juist betekent, en pedagogie, afkomstig van het Griekse woord paidagoogia wat ‘kinderleiding’ betekent. Pedagogiek vertalen we vandaag de dag in opvoedkunde.

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Daarom ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging voor pedagogen, de NVO en bij het SKJ. Na afloop van de diagnostiek of behandeling vraag ik u middels een schriftelijke vragenlijst de hulp te evalueren. Met uw opmerkingen probeer ik de kwaliteit te verbeteren. Ik heb mij aangesloten bij de landelijke klacht en geschillenregeling P3NL.

Ik ben geregistreerd als NVO Orthopedagoog-generalist bij De Nederlandse vereniging van Orthopedagogen (NVO- lidnr. 8061 ),  geregistreerd als post-master orthopedagoog bij het SKJ  (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) registratienummer: 120001586 en lid van de Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische opleiding (BOKA).
Orthopedagosche Praktijk de Bovenkamer maakt gebruik van Algemene Voorwaarden , zoals opgesteld door de NVO.  De Bovenkamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nr. 24436796. De AGB-code therapeut is 94-011659, de AGB-code praktijk is 94-059316.
Wanneer u  onverhoopt klachten heeft over het onderzoek of behandeling hoor ik die graag zelf van u.  Cliënten van NVO-leden die niet tevreden zijn over de diensten van betreffende lid, kunnen een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO.
logo