Werkwijze

Diagnostiek en behandeling

Na de aanmelding  in de praktijk maken we eerst kennis met elkaar. Ik breng samen met u de zorgen, moeilijkheden en dat wat goed gaat, in kaart. Ik kijk welke vraag het kind aan zijn opvoeders en omgeving stelt. We bespreken wat u en uw kind zouden willen veranderen. Aan de hand van het kennismakingsgesprek maken we een startplan. Daarin geef ik aan wat de mogelijkheden voor behandeling er zijn of, indien u kiest voor particuliere hulp, wat de kosten zullen zijn.

Als u akkoord bent, de beschikking is afgegeven, kunnen we starten. Bij behandelingen maak ik gebruik van verhalen, verbeelding, spel, beweging en creativiteit om aan verandering te werken. EMDR en pre-verbale EMDR kan bij trauma bijvoorbeeld als behandelvorm ingezet worden. Ik werk vanuit een oplossingsgerichte, contextuele en hechtingsstimulerende benadering en gebruik elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Soms beginnen we met systemische ouderbegeleiding. In een aantal gevallen biedt dit voldoende om thuis zelf in de dagelijkse praktijk te werken aan de gewenste verandering samen met uw kind. In mijn werk probeer ik de zorgen die er zijn, bijvoorbeeld voedselweigering, te begrijpen vanuit zowel het kind als ook het gezin en de omgeving. Zorgen of problemen brengt een gezin uit balans. Daarom werk ik niet met kinderen individueel en werk ik ook met ouders. Soms zijn ouders en kind samen in de behandelkamer.

Programma’s en methoden die ik gebruik zijn onder andere:

 • Spele-eten; een behandeling volgens de SOS feeding approach voor jonge kritische eters (kinderen met ARFID) en hun ouders. Een systemische behandeling gebaseerd op gedragstherapie, hechting-en traumasensitief werken en sensorische informatieverwerkingstherapie
 • ( Pre-verbale ) EMDR & Write junior
 • het Luiderslot, een behandelmethode voor jonge kinderen en selectief mutisme &, behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’
 • Theraplay -hechtingsbevorderend ouder-kindspel & DDP
 • Een taal erbij – visualisatie met duplo en playmobile
 • ‘Zachtjes balen met Toontje’; emotieregulerend ouder-kind spel o.a. gericht op verbeteren van mentaliseren bij kinderendie emotioneel snel ontregelen en hun ouders.

Als het nodig is om het beeld van het  kind in relatie tot zijn opvoedingsomgeving verder te verhelderen kan onderzoek gedaan worden . In een onderzoek breng ik de sterke en zwakke kanten van uw kind breed in kaart.  Ik kijk, afhankelijk van de vraag, leeftijd , naar:

 • cognitieve mogelijkheden en werkhouding
 • aanwijzingen voor ontwikkelingsbijzonderheden , o.a. AD(H)D, ASS, Hechtingsproblemen
 • temperament
 • sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking
 • emotionele ontwikkeling
 • ontwikkeling van het kind thuis, in het gezin
 • ontwikkeling van het kind op school

Zo ontstaat een beeld van uw kind in zijn context en kan vanaf daar, verder bepaald worden wat nodig is om te zorgen dat uw zoon of dochter samen met u weer vooruit kan in zijn of haar ontwikkeling. Het onderzoek voor kinderen tot drie jaar vindt meestal in de thuisomgeving en op het kinderdagverblijf /gastopvang plaats.

Na het onderzoek schrijf ik een verslag en dat verslag wordt met u besproken.